Pages

Jumaat, 30 Disember 2011

Is Jesus a Real God ??

Dengan Nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Dalam topik kali ini saya ingin menyambung entri yang lalu iaitu menggunakan Holy Bible sebagai alat tetapi bukan matlamat.

Dalam surah Al Anaam(6:108)
Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.

Secara dasarnya pendekatan yang digunakan dalam Islam ialah dengan cara yang berhikmah iaitu tidak mencela agama atau sembahan orang lain kerana takut golongan itu akan mencerca Allah dengan tidak mengetahui apa yang dikatakan itu.

Dalam Islam kita mempercayai injil dan taurat. Tetapi kita hendaklah ketahui bahawa Holy Bible bukanlah kitab injil dan taurat; Erti kata lain sebahagian daripada kitab injil dan taurat itu ada dalam Holy Bible. Oleh itu ia pasti terdapat cacat cela iaitu akan ada berlainan pandangan dalam sesebuah kitab tersebut.

Sebelum memasuki topik ini, beberapa persoalan akan timbul terutamanya apabila memasuki bab yang penting ini, kerana ia akan menggugat 'aqidah Kristian' pada dasarnya tetapi kita sebagai umat yang prihatin jika didapati mereka benar kita yang akan tergugat. Hakikatnya kebenaran hanya Allah yang tahu, tetapi kita sebagai insan harus mengkaji serta menjustifikasikan dengan benar tindakan kita ini.

Untuk mudah bicara saya menggunakan Bible dari King James Version dan boleh didapati dalam
www.biblegateway.com

1. John 14:28

Ye have heard how I said unto you, `I go away and come again unto you.' If ye loved Me, ye would rejoice because I said, `I go unto the Father,' for My Father is greater than I.
- untuk mudah bicara kita umum mengetahui Jesus dilahirkan tanpa bapa. Dan secara analoginya kata Bapa di atas bermaksud Lord (tuhan ) dan dalam ayat tersebut ia memberitahu Tuhan itu lebih hebat berbanding saya.

2. John 10:29

My Father, who gave them to Me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of My Father's hand.
- (Tuhan ini lebih hebat daripada semua)
Setelah mendengar alasan ini, Kristian selalunya akan berkata, kita percaya dengan 3 tuhan. (TRINITY)
Setelah mendengar hujah tersebut kita mengetahui bahawa jika terdapat 3 Tuhan kita akan dapati Father akan berada di kedudukan Pertama. Namun begitu mari kita tengok siapa yang dikatakan 'Tuhan Kedua' (^_^)

3. John 5:30

I can of Mine own self do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is just, because I seek not Mine own will, but the will of the Father who hath sent Me
- Saya memang tidak dapat membuat apa, kerana semuanya berdasarkan apa yang Tuhan suruh lakukan.
Dengan kata lain Jesus hanyalah seorang penyampai iaitu Messenger.
Jadi kita sudah pon mengetahui bahawa tidak ada Tuhan Kedua.....Apabila Tuhan Kedua tidak ada dan kebarangkalian Tuhan ketiga ialah (^_^)

Dalam Islam (Al-Saff, 61:6)
Dan (ingatlah juga peristiwa) ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata: “Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku – bernama: Ahmad”. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata: “Ini ialah sihir yang jelas nyata!”

(Surah Maryam ;19;30)
Ia menjawab:” Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Ia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Ia telah menjadikan daku seorang Nabi.

4. Kali ini kita akan melihat adakah benar nabi Isa disalib atau sebaliknya

John 20:17
Jesus said unto her, "Touch Me not, for I am not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say unto them, `I ascend unto My Father and your Father, and to My God and your God.'"
-ayat ini agak pening sedikit, tetapi kalau kita ikuti kisah ini kita akan dapati semasa Jesus hendak disalib dia telah diangkat kelangit menemui Tuhan

Dan dalam Islam kita umum mengetahui bahawa nabi Isa diangkat kelangit dan Allah menggantikan orang lain semasa penyaliban dilakukan.


Last but not least biasanya jawapan yang akan diterima setelah berdiskusi dengan orang yang
'lebih berilmu'  dia akan menjawab "Don't question God, your faith will be decrease"
(^..^)

Akhir kalam
Deuteronomy 6:4
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD.

Mark 12:29
And Jesus answered him, "The first of all the commandments is: `Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord

Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan Dia inilah jalan yang betul – lurus “ Maryam (19;36)

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak disembah) selain dari Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani , (Al-Baqarah,:2:163)


Jadi Tuhan Saya & Kamu adalah SAMA
Allahuaalam


Isnin, 26 Disember 2011

Padamkan Api Neraka Dengan Air Matamu


Allah berfirman dalam hadis qudsi
" Hai anak cucu Adam, betapa angkuhnya engkau. Engkau meminta kepada-Ku kemudian aku mencegah pemberian-Ku terhadapmu demi kemaslahatan dirimu. Tapi engkau terus meminta, maka Aku bermurah kepadamu dengan rahmat dan perkenan-Ku, dan Aku memberimu apa yang engkau minta kepada-Ku. Tapi apa uang aku berikan kepadamu itu lalu engkau jadikan alat untuk mendurhakai-Ku, sehingga Aku hampir menyingkap tabir aibmu. Betapa banyak kebaikan yang Aku lakukan untukmu, dan betapa banyak keburukan yang engkau lakukan terhadap-Ku. Hampir saja Aku murka terhadapmu dan tidak merdhaimu selama-lamanya

Dalam hadits yang lain Allah berfirman,

Hai hamba-Ku, sampai bila kamu akan terus mendurhakai-Ku, padahal Aku telah memberimu makan dengan rezeki dari-Ku dan dengan kebaikan-Ku? Bukankah aku telah menciptakanmu dengan 'tangan-Ku' ? Bukankah aku telah meniupkan kepadamu roh-Ku? Tidakkah engkau tahu bagaimana perbuatan -Ku terhadap orang yang mentaati -Ku? dan bagaimana siksa -Ku terhadap orang yang mendurhakaiKu? Tidakkah engkau malu ketika engkau mengingat-Ku ketika engkau dalam saat kesusahan, tapi di saat senang emgkau melupakan-Ku ? Mata hatimu telah dibutakan oleh hawa nafsu. Katakan kepada Ku , dengan apa engkau melihat -Ku? Beginilah keadaan apabila orang yang tidak lagi menerima nasihat. Sampai bila sifat lalaimu ini berlangsung? Jika engkau bertaubat dari dosa-dosamu, maka Aku akan menghadirkan rasa aman bagimu. Tinggalkan negeri yang kejernihannya adalah kekeruhan, dan harapannya hanya berupa angan-angan kosong. Engkau telah menukar kebaikan-Ku dengan kerendahan dunia, sedang Aku tidak memiliki sekutu di alam ini. Maka apa jawabanmu? Aku telah menjadikan anggota-anggota badanmu sebagai saksi terhadap apa yang engkau dengar dan engkau lihat.

Firman-Nya,
Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan ( di mukanya) begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya ( Ali Imran: 30)


Dalam sebuah syair
Engkau durhakai Tuhan padahal engkau mengaku mencintai-Nya....
Ini adalah kemustahilan. Dalam kias terdapat keindahan;
Kalau benar cintamu itu, tentu engkau kan menaatai-Nya
Sebab orang yang mencintai, pasti taat pada yang DICINTAINYA......


Rasulullah saw bersabda
"Allah mewahyukan kepada Nabi Daudas.: Hai Daud berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berilah peringatan kepada shidiqin ( orang-orang yang benar keimanannya)
Maka Daud pon terheran  -heran lalu bertanya , "Wahai Tuhanku , Bagaimana aku akan memberi kabar gembira kepada pembuat dosa dan memberi peringatan kepada orang-orang yang benar keimanannya?" Allah Taala berfirman :"Hai Daud gembirakan orang-orang yang berdosa itu agar mereka menganggap Aku sulit mengampuni suatu dosa dan berilah peringatan agar mereka tidak rasa berbangga dengan amal-amal mereka , sebab aku tidak meletakkan perhitungan-Ku  terhadap seseorang pun melainkan ia menjadi binasa kerananya. Wahai Daud, jika engkau mengaku mencintai Aku maka keluarkan kecintaan terhadap dunia dari hatimu, sebab kecintaan kepada-Ku dan kecintaan kepada dunia ini tidak dapat bersatu dalam satu hati. Wahai Daud, sesiapa yang mencintai Aku, maka ia akan bertahajud di hadapan-Ku ketika orang lain sedang tidur, dan ia akan mengingat Aku dalam kesendiriannya di saat orang-orang yang lalai itu lengah dari mengingat-Ku. Ia juga akan mensyukuri nikmat yang Aku berikan kepadanya ketika orang-orang yang lupa itu melalaikannya."

Karya Ibnu Jauzi
"Tidaklah mata seseorang menitiskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka"

Jumaat, 23 Disember 2011

The Holy Qur'an & Holy Bible Which one is the true Part 1

Praise to the Almighty Allah before starting this journey.....

Alhamdulillah tajuk yang agak berat ini, saya ingin kupas berdasarkan apa yang telah saya belajar dalam latihan dan segala tunjuk ajar boleh lah diberikan...

Pengenalan

Tajuk ini biasanya amatlah berat dan jika salah sangka akan terjadi fitnah terutamanya terhadap 'orang awam'. Namun begitu atas inisiatif pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta dakwah, saya kupas beberapa perkara.
Prinsip Islam dalam agama lain terutamanya agama samawi ialah Islam menerima apa yang selari dalam Al-Quraan dan Sunah jikalau berbeza tetap berbeza. Dengan kata lain jika kandungan dalam Bible sebagai contoh terdapat perkara tambahan ia dikatakan sebagai Israiliat kerana sumber itu belum pasti dengan betul- betul tepat.
1. Pengenalan Bible
a) Perkataan Bible diamabil dalam bahasa Greek iaitu Biblos.
b) Dalam Bible ada 2 Perjanjian iaitu OLD TESTAMENT & New Testament
c) Dalam kedua -dua perjanjian ini terdapat KITAB-KITAB seperti Genesis, Exodus, Leviticus dan lain-lain. Dengan kata lain Bible ini terdiri daripada himpunan kitab-kitab yang banyak digabungkan dalam 1 Buku.
d) Old Testament - ditulis sebelum kedatangan Jesus, 5 kitab terawal dikenal sebagai Taurat* (dalam pandangan mereka) manakala Kitab Psalms sebagai Zabur
e) New Testament - pembukuan beberapa ratus tahun setelah kedatangan Jesus
f) Dalam New Testament - kitab yang paling penting ialah Matthew , Mark , Luke & John

2. Ujian
Sekarang mari kita uji dengan Bible yang ada. Pembandingan dibuat dalam Kitab yang lain yang mempunyai isi yang sama. Sebagai contoh
1. Kitab King 1 Bab 7 ayat 26
It was a handbreadth thick; and its brim was shaped like the brim of a cup like a lily blossom . It contained two thousand baths. 
Mari kita bandingkan dengan
Kitab Chronicles 2 Bab 4 ayat 5
It was a handbreadth thick; and its brim was shaped like the brim of a cup like a lily blossom . It contained three thousand baths.
Untuk pengetahuan saya telah semak bersama sahabat, pada buku bible yang lain pada ayat ini agak berbeza contohnya 40000 liter and 60000 liter air.. 
2. Kitab Chronicle 2 Bab 9 ayat 25
Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen whom has stationed in the chariot cities and with the king at Juruselam
Mari kita bandingkan dengan
Kitab King 1 bab 4 ayat 26
Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horseman


Mari kita tengok apa Allah kata pada mereka 
Dan sesungguhnya, di antara mereka (Ahli Kitab itu) ada (Ketua-ketua ugamanya) yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca Kitab Taurat (dengan mengubah maknanya), supaya kamu menyangkanya sebahagian dari Kitab Taurat padahal ia bukanlah dari Kitab itu. Dan mereka pula berkata: “(bahawa) ia adalah (datangnya) dari sisi Allah”, padahal ia bukanlah dari sisi Allah; dan mereka pula tergamak berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah berdusta). ( Ali Imran -78).....

3. Sifat Tuhan
a)  Kitab Genesis 2;3
And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation.

Dalam Islam 
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami sebarang susah payah. ( Qaf:38)


Mari kita kaji, dalam Bible kita dapat lihat Tuhan menciptakan dalam 7 HARI dan Tuhan BEREHAT...
* Bukanlah sifat yang layak bagi TUHAN untuk BEREHAT dan kekeliruan di sini ialah Hari..Hari memberi maksud putaran kelilingan Bumi kepada Matahari dan ia berbeza dengan Islam iaitu MASA.


 b) Kitab Genesis 6;5-6
The Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil.
So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart
Dalam ayat ini ia mengisahkan, Tuhan merasakan kekesalan terhadap meletakkan manusia di bumi dan AMAT MELUKAKAN HATI TUHAN...
Dan Kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup, juga Kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya (Al-Hijr-20)
 
4) Penciptaan ADAM and EVE yang menyebabkan diturunkan ke Bumi 
Dalam kitab ini kita akan memperoleh satu cerita yang menarik iaitu Kenapa Wanita Dikehendaki Mengandung dan Lelaki perlu mencari nafkah, Punca kejadian ini disebabkan oleh Adam and Eve telah memakan Buah yang telah diberikan oleh Serpant(ular). Ular pon dihukum juga.....kesian
Genesis 3:14-16
14Then the Lord God said to the serpent,
“Because you have done this, you are cursed
more than all animals, domestic and wild.
You will crawl on your belly,
groveling in the dust as long as you live.
15And I will cause hostility between you and the woman,
and between your offspring and her offspring.
He will strikeb your head,
and you will strike his heel.”
16Then he said to the woman,
“I will sharpen the pain of your pregnancy,
and in pain you will give birth.
And you will desire to control your husband,
but he will rule over you.c 5) Terdapat pelbagai lagi kesalahan demi kesalahan yang terdapat dalam kitab Bible ini. Tujuan saya berkongsi pengalaman ini ialah untuk menghargai Islam sebagai agama kita yang telah kita anuti ini..
Bersyukurlah kita memiliki iman ini dan dipilih oleh Allah mewarisi iman ini. Jadikanlah ia sebagai pengislahan dan pendakwahan kepada yang belum memiliki....
 

Insyaallah saya akan kupas dengan lebih mendalam Kelak...
AllahuaalamKhamis, 8 Disember 2011

Kenapa Wanita Islam Di Kehendaki Memakai Hijab/ Tudung

Alhamdulillah.....Entri kali ini saya ingin berkongsi cerita penting yang menjadi bualan harian sama ada di antara wanita islam ataupon bukan islam.


Sebelum saya melangkah dengan lebih mendalam, perlu di ingat dalam Islam panduan hidup yang telah diberikan daripada Pencipta kepada yang diciptakan iaitu buku panduan Islam iaitu Al-Quraan.

1. Dalam surah Al-Nur ayat 31,


Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya
2. Setiap agama mempunyai adab atau etika di dalam melakukan perintah tuhan. Dalam Islam, ciri ciri- atau etika yang perlu ada dalam menutup aurat terbahagi kepada 6:
Labuh
Tidak menunjukkan sama ada pada bahagian depan ataupon belakang seperti Jean yang ketat
Tidak bersifat lutsinar/transparent . Legap digalakkan
Tidak menyerupai jantina yang lain
Tidak menyamai pakaian agama lain seperti rahib atau sami
Menjaga pandangan mata


3. Sebagai contoh, dalam satu keluarga ini ada 2 orang adik beradik kembar seiras, muka serta posture badan adalah sama; Pada satu hari adiknya memakai pakaian yang ala-ala muslimah dan seorang lagi kakaknya memakai pakaian yang seksa lagi menyakitkan nafsu apabila memerhatinya.
Mereka berjalan seiring dan melalui lorong yang gelap. dalam perjalanan itu mereka terserempak dengan lelaki yang bersifat kehaiwanan. Pada anggaran anda yang mana dahulukah yang dipilihnya..???? anda tentukan4. Cuba anda perhatikan di Malaysia dan renungi5. Wanita mangsa kepada zaman modernization. Di akhir - akhir ini kita boleh lihat wanita sebagai lambang melempiaskan nafsu dan apa yang di impikan dalam kehidupan ini ialah untuk menjadi Cantik. Maka lahirlah perbandingan untuk mencantikkan diri dengan menarik atau menyindirkan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka. Maka keluarlah perkataan seperti, Kolot, tidak ikut trend dan lain- lain yang sama waktu dengannya. Mari kita sama-sama merenung 20 atau 30 tahun lalu, di kala sama ada Melayu India dan Cina, apakah pakaian mereka pada waktu itu.. Cuba tanya pada ayah atau emak anda. Adakah pakaian mereka seperti Bolywood sekarang atau pelakon Hong Kong???? Sehinggakan ada dikalangan India yang mengatakan apabila anda sentuh anak perempuan dan terus anda dipaksa untu berkahwin. Dan perkara ini masaih lagi berlaku di Afghanistan dan Pakistan. Perkara ini bukan sahaja berlaku kepada golongan bukan Islam, bahkan majoriti orang Islam sekarang. LOST oF DignitY and Proud

Gambar Hiasan
6. Apabila kita kehilangan contoh, sudah pasti kita ingin mencari atau membuat sesuatu yang baru. Tetapi perhatikanlah kepada orang-orang yang hebat dalam agama anda, sebagai contoh jika anda seorang Islam, perhatikanlah contoh yang terbaik dalam Islam.iaitu seperti yang termaktub seperti ayat sebelum ini.


Bagi Krisrtian, cuba anda perhatikan MarY,

Dan Bagi Cina, cuba anda lihat lady Guan yin
7. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang berpandukan kepada Al-Quraan dan Sunah, setiap perkara yang telah termaktub atau tealah diturunkan pasti mempunyai hikmah, janganlah kita berasa ego, kerana ego kita pasti akan ditewaskan setelah kebenaran terbukti. Janganlah kita jadi golongan yang memperoleh kerugian setelah hari yang tidak akan berguna harta benda dan anak pinak...


Saya menulis artikel ini kerana ingin menyampai serta berkongsi dengan orang yang saya sayangi....t Jika namamu yg tertulis di Luh Mahfuz untuk diriku, nescaya rasa Cinta itu akan ALLAH tanamkan dalam diri kita...Tugas pertamaku bukan mencari dirimu, tetapi menSolehkan diriku...Sukar untuk mencari Solehah dirimu, andai Solehku x setanding dgn keSolehahanmu...Janji ALLAH itu pastiku pegang dalam misi mencari diri 'Lelaki yg baek adalah untuk Wanita yg baek' "...♥ ^__^

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...