Pages

Isnin, 29 April 2013

Nabi Muhammad S.A.W. dalam kitab BiblePendahuluan
Sejarah membuktikan insan ini dipuji mahupun dikeji, dan apa yang pasti ia merupakan kebanggaan orang Islam bahawa beliau merupakan Insan yang disegani baik kawan mahupun lawan. Micheal H. Hart dalam bukunya menempatkan beliau ditangga tertinggi menggantikan insan lain. Dalam kesempatan ini, saya tidak bercadang ingin menghuraikan mengenai tulisan insan lain, tetapi lebih kepada menilai sebuah kitab yang digunakan dengan begitu meluas di dunia moden ini, iaitu Holy Bible.
Amat mustahil sekiranya insan ini tidak disebut dalam kitab ini kerana beliau merupakan penutup kepada seluruh nabi dan rasul yang ada. Ini disebutkan dalam Quran Surah Al Ahzab; (33: 40)
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’’
Manakala dalam surah Al-Kahf (18:110)
Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya”.
Ayat ini jelas menunjukkan insan ini merupakan Nabi yang terakhir, seperti juga Nabi nabi yang terdahulu cumanya diwahyukan kepadanya sekaligus menjadi rahmat buat sekalian alam.
Dalam menghuraikan perbahasan ini, perlulah dijelaskan bahawa Kitab Bible ini terdiri daripada Old Tastement (OT) dan New Tastement (NT).  Pengkaji dan peneliti Bible bersetuju bahawa OT ditulis dalam Hebrew manakala NT ditulis dalam Greek dan Aramaic. Banyak pengkaji Bible bersetuju bahawa penterjemahan kepada bahasa English mahupon bahasa lain terdapat beberapa masalah iaitu terutamanya ialah istilah. Dalam memahami masalah ini, barulah kita boleh meneruskan kepada tahap yang kedua iaitu adakah Nabi Muhammad SAW disebut secara literal dalam Bible.


Bukti Pertama: Disebut nama secara Literal
Buktinya dalam Bible, Song of Solomon, (5:16) dalam Bahasa Hebrew disebut, 1


Dalam ayat ini, LAI (Lembaga Al-Kitab Indonesia) menafsirkan ayat seperti berikut
“Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem.”
Jika dinilai secara literal nya, mchmdim boleh diklasifikasikan sebagai Muhamad ‘im’. Kalimah ‘im’ dalam bahasa Yahudi melambangkan kemuliaan dan penghormatan. Contoh ini boleh diguna pakai pada kalimat Elohim yang menggambarakn ‘Tuhan’ manakala ‘im’ bermaksud Tuhan yang Maha Mulia. Jika isi yang sama digunakan ke atas Tuhan, ia juga boleh diaplikasikan kepada perkataan di atas. Maka jelas dan nyatalah bahawa Nabi Muhammad disebut secara literal dalam Bible. Mengikut seorang tokoh Kristian, Bruce M. Metzger, beliau berkata, Penulis – penulis Bible tidak menyalin dengan tepat segala sumber yang mereka temui, sebaliknya mereka menulis penafsiran mereka sendiri mengenai sumber mereka iti. Mereka melakukannya kerana ingin memperbetulkan kesalahan – kesalahan penulis lain, namun mereka sendiri telah mendedahkan diri mereka dengan kesilapan. 2 Ini menunjukkan mungkin terdapat ketidak sengajaan dalam kesilapan ejaan dan gagal mengekalkan beberapa istilah yang sepatutunya.

Bukti Kedua: Dalam Buku Isaiah

Bab 21:13-17.
Dalam bab ini membicarakan mengenai ramalan kepada Arab.
Dalam versi LAI,
“13 Inilah pesan tentang Arab: Hai, orang Dedan, kafilah-kafilahmu berkemah di semak belukar tanah Arab. 14 Hai penduduk tanah Tema, berilah minum kepada orang-orang kehausan yang datang kepadamu, dan berilah makan kepada para pengungsi.15 Sebab mereka telah melarikan diri dari pedang yang terhunus, dari busur yang dilenturkan, dan dari perang yang sedang berkecamuk 16 Lalu TUHAN berkata kepadaku, ''Tepat satu tahun lagi kejayaan suku-suku Kedar akan berakhir. 17 Pemanah-pemanah Kedar adalah orang yang paling perkasa. Tetapi hanya sedikit dari mereka akan selamat. Aku, TUHAN Allah Israel telah berbicara.''
Manakala dalam Bab yang lain,
Isaiah 60;6-7;
“6 Negerimu dikerumuni banyak unta, mereka datang dari Midian dan Efa. Dari Syeba orang membawa emas dan kemenyan, sambil memuji perbuatan TUHAN. 7 Kambing domba Kedar dibawa kepadamu domba jantan dari Nebayot tersedia untuk ibadatmu. Kurban itu menyenangkan hati TUHAN Ia menyemarakkan Rumah-Nya yang penuh keagungan.”
Dalam menafsirkan ayat ini, perlulah dijelaskan bahawa ia ialah ramalan yang akan datang selepas waktu Isaiah bukanlah sebelum. Sebelum memahami ayat ini, susur galur Nabi Muhammad haruslah diselidiki. Nabi Ibrahim dianugerahkan keturunan yang hebat iaitu anaknya Nabi Ishaq yang dikenali sebagai Bani Israel dan Nabi Ismail bagi bangsa Arab. Umum mengetahui bahawa, Nabi Ismail tinggal di padang pasir sekitar negeri Arab dan pernah membuat kaabah bersama ayahnya Nabi Ibrahim di Mekah.
Oleh yang demikian, dalam memahami bab ini, sejarah membuktikan bahawa berlakunya Hijrah oleh kaum Muhajirin dari Mekah ke Madinah dan bertemu dengan penduduk Ansar. Maka berlakulah Piagam Madinah, di mana penduduk Ansar membantu Muhajirin disebabkan ancaman oleh kaum Quraisy Mekah yang mereka hadapi. Bertambah jelas lagi selepas setahun proses penghijrahan, berlakulah pertempuran yang dahsyat di antara Islam dengan kaum Quraisy iaitu pada 17 Ramadan tahun Kedua Hijrah (2 H) (17 Mac 624 M).4 Maka kemenangan dicapai oleh Islam. Mengikut Isaiah 21:16 dan Isaiah 60; 7 itu , terdapat perkataan ‘Kedar’. Siapakah Kedar ini? Mengikut tokoh – tokoh Kristian dan Islam, Kedar atau Qaidhar adalah hasil daripada 12 Orang anak Nabi Ismail a.s. yang melahirkan bangsa Arab.3
Selain daripada itu, kata nama khas pada ayat 14 di atas iaitu ‘Tema’ merujuk kepada sebuah tempat yang pada hari ini terletak di sebelah utara Madinah di bahagian Barat bumi Arab.3 Pada ayat 6 dan 7 ini, membuktikan bahawa orang Arab menggunakan Unta sebagai pengangkutan dan terdapat sebuah rumah Tuhan yang disemarakkan. Ayat ini jelas, bahawa tidak terdapat Rumah yang lain di negara Arab yang diagungkan selain Kaabah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka jelaslah bahawa ramalan ini menunjukkan kemuliaan yang akan diturunkan kepada keturunan Nabi Ismail iaitu Nabi Muhammad S.A.W.
Ramalan ini amatlah tidak saintifik jika dikaitkan dengan Nabi Isa a.s. Ini kerana Nabi Isa bukanlah keturunan Nabi Ismail tetapi Nabi Ishaq yang berketurunan Israel. Tambahan pula Nabi Isa tidak pernah berperang dan tidak pernah berhijrah. Bukti yang kukuh ini membuktikan peristiwa yang akan berlaku di bumi Arab iaitu kisah mengenai Nabi yang teragung ini.
Bukti ke- Tiga: Dalam New Testement
Setelah melihat secara literal dan dalam OT terdapat bukti - bukti lain juga yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ada diterangkan dalam NT. Dalam Buku John 1:19-24,
Dalam versi LAI,
19 Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: ''Siapakah engkau?'' 20 Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: ''Aku bukan Mesias.21''Lalu mereka bertanya kepadanya: ''Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?'' Dan ia menjawab: ''Bukan!'' ''Engkaukah nabi yang akan datang?'' Dan ia menjawab: ''Bukan!'' 22 Maka kata mereka kepadanya: ''Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?'' 23Jawabnya: ''Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya.''24 Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.25 Mereka bertanya kepadanya, katanya: ''Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?'
Kisah di atas membuktikan bahawa pada satu ketika ada orang bertanyakan kepada John The Baptis (Nabi Yahya a.s.) siapakah sebenarnya diri beliau? Di sini, beliau memberitahu bahawa beliau bukanlah Elia, Mesaiah dan bukan Nabi itu. Umum mengetahui bahawa dalam Islam Elia atau dikenali sebagai Nabi Ilyas a.s., Mesaiah ialah Nabi Isa a.s. Maka siapakah Nabi yang disebutkan disitu selain yang disebutkan. Dan ditambahkan lagi dengan bakal kedatangannya kelak. Bagi penganut Kristian, mereka mengatakan Nabi yang lain itu ialah Holy Spirit. Namun, apabila dinilai dari segi konteks perbualan ini, ia jelas menunjukkan percanggahan bahawa ia secara pasti merupakan seorang manusia yang menyampaikan risalah Tuhan kepada manusia. Ia samalah seperti pesuruh Allah yang lain, Ibrahim, Musa, Daud, Yahya, Ilyas, dan Isa . Semoga Allah kasih kepada mereka semua. Oleh yang demikian berdasarkan ayat Al – Quraan di atas , surah Al-Kahf; 18:110 maka jelaslah bahawa nabi Muhammad merupakan Nabi yang akan datang itu.

Bukti lain yang terdapat dalam NT dalam Gospel of John buku ke 16 ayat ke 7 hingga ke 15. Dalam versi LAI 
7 Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; 10 akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12        Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.   13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.  14 Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku. 15           Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya dari pada-Ku.''
Dalam ayat ini, ia bermaksud ketika Jesus atau Nabi Isa a.s. memberitahu kepada pengikutnya bahawa beliau akan dijemput oleh Tuhan atau diangkat oleh Tuhan, manakala pemergian beliau akan diiringi oleh ‘Penghibur.’ Selain daripada itu, ayat ini juga bermaksud, umat Nabi Isa tidak menerima ajakan dakwah yang beliau bawa. Tambahan pula Nabi Isa juga berkata bahawa Roh Kebenaran yang akan datang di mana zaman ini, manusia belum mampu menerimanya. Roh Kebenaran ini juga tidak akan berkata sesuka hati tetapi mendapat perintah daripada Tuhan. Beliau juga akan memuji aku (Nabi Isa a.s).
Apabila diteliti ciri – ciri ini, terdapat kesamaan dengan Nabi Muhammad S.A.W. Mengikut New International Version Bible (NIV) perkataan Penghibur disebut sebagai ‘Paracletos’. Mengikut Dr. Danial, perkataan paracletos sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani iaitu bahasa asal bagi Gospel St. John, diambil daripada perkataan periclytos. Kamus Alexandre’s Dictionnaire Grec-Francais menjelaskan perkataan ini berasal daripada suku kata peri dan cleotis. Perkataan ini apabila digabungkan membawa maksud ‘Yang Terpuji’ Semua ini selari dengan nama Nabi Muhammad atau Ahmad. Selain dari itu, ‘Roh Kebenaran’ atau (Spirit of Truth) dalam NIV boleh juga diertikan kepada Nabi Muhammad kerana sifat sifat Al-Amin serta Sidiq yang sentiasa menyampaikan kebenaran dan beliau tidak pernah menipu.

Dalam menghuraikan ayat ini, ilmuan Kristian mengatakan bahawa, ayat ini biasanya merujuk kepada ‘Roh’ ataupon spirit. Manakala Roh ini akan dimasukkan kepada siapa yang percaya kepada ketuhanan Jesus. Namun pandangan ini amat bertentangan dengan Bible sendiri bahawa, Roh Suci sudah pon ada semasa Jesus. Doktrin Kristian yang mempercayai Trinity atau Tritunggal ini sudah mempercayai bahawa Jesus dan Roh Suci sudah pun sebati dalam diri. Namun Roh Kebenaran yang disebutkan ini merupakan yang akan muncul dan mustahil kedua dua ini sama. Ayat di atas juga menyebutkan bahawa, Roh Kebenaran ini akan datang dan ia belum muncul lagi sewaktu Jesus, ini dikukuhkan lagi pada ayat ke 14, bahawa ia berkata – kata seperti Jesus iaitu diwahyukan oleh Tuhan dan dia berkata bukan atas kehendaknya tetapi atas perintah Tuhan. Bukti ini jelas menunjukkan bahawa Roh Kebenaran ini ialah Manusia bukannya Roh.


Kesimpulan
Setelah melihat bukti – bukti yang amat jelas ini, maka amatlah mustahil sekiranya tidak terdapat langsung mengenai kerasulan Nabi Muhammad S.A.W.  Ini kerana tugas utama para rasul ialah menyampaikan Tauhid(keesaan) Allah. Maka jelaslah pesanan utama yang dibawa oleh para Rasul ialah menyembah Allah sebagai Tuhan yang Esa. Selain daripada itu Rasul terakhir ini, merupakan penutup kepada Nabi – Nabi yang membenarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi – Nabi terdahulu, serta merungkaikan masalah yang dihadapi serta rahmat kepada seluruh alam. Allah merakamkan dalam Al-Quraan, bahawa kaum Nasrani serta Yahudi amatlah mengenal Nabi Muhammad ini sepertimana Buhaira (pendeta Yahudi)  yang telah mengaku bahawa beliaulah utusan terakhir itu.

Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang Kami berikan Kitab itu mengetahui serta mengenalinya (Nabi Muhammad dan kebenarannya) sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui (salahnya perbuatan yang demikian). Al Baqarah (2:146)


Rujukan
2 The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, Bruce M Metzger, Oxford Univ. Press, 1992
3 Dr Danial Zainal abidin, Bukti – Bukti Sains dan Sejarah kerasulan Nabi Muhammad, 2011, PTS Millenia Sdn Bhd, Selangor Malaysia
4  Abdul Latip Talib (2010). Perang Badar. Selangor: PTS Litera Utama. ISBN 9789833892921.
5  Holy Bible, New International Version (NIV), Zondervan Grand Rapids, Michigan, USA , 1986
6 Lembaga Al- Kitab Indonesia (LAI), 1993

Assignment UHW6023

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...