Pages

Selasa, 1 September 2009

Masalah Bagaimana ingin membuang AntiVirus

Masalah bagaimana ingin memasukkan anti Virus yang baru sedangkan saya sudah membuang AntiVirus yang lama sedangkan saya telah membuang secara penuh???


1. Ini berlaku kerana sesetengah anti Virus hendaklah membuang sesetengah komponen dalam windows.
2. Contohnya ingin masukkan KASPERSKY, segala jenis anti Virus hendaklah dibuang terlebih dahulu.
3. Ini berlaku contohmya sebelum ini menggunakan, AVAST ataupun AVG
LANGKAH :
1. sila klik Run
2. type 'regedit'
3. klik edit
4. Find...(ctrl F)
5. setelah type antivirus yang lama
6. Search
7. Delete mana - mana yang berkaitan dengan nama yang ditaip
8. tekan button F3
9. Ulang perbuatan sebelum ini iaitu 7 dan 8

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...