Pages

Jumaat, 24 Oktober 2008

Are Taurat Truely word from Allah now?

Bangsa yahudi mengubah dan menokok tambah ajaran yang terdapat dalam kitab taurat. Allah menjelasjakn dalam surah an- sisak, ayat 46
membawa maksud' daripada kalangan bangsa yahudi ada yang mengubah perkataan daripada tempat- tempatnya.'
Golongan yahudi dan kristian pada hari ini mempercayai isi- isi taurat terdapat dalam 5 buku pertama kitab perjanjian Lama.(Old Testment)dikenali sebagai Pantateuch. Di dalam Catholic Encyclopedia diseutkan
Terjemahan, Dalam bahasa Yunani Pentateuchos adalah nama bagi kelima -lima buku(bab awal ) yang terdapat dalam kitab perjanjian Lama.Kelima-lima buku-buku adalah A. Genesis b. Exodus C. Levititicus D. Numbers E.Deutornomy. Pada abad ke-11 , Isaac Ben Jasus dan pada abad ke- 12 , Abenesra,mengakui berlaku tokok tambah dalam Pentateuch selepas zaman Nabi Musa. Walau bagaimanapun kedua- dua mereka yang lain secara umumnya masih menerima hakikat, Pentateuch ditulis oleh nabi mUsa. Pada abad 17, Baruch Spinoza menolak pandangan yang mengatakan Nabi Musa adalah penulis Pentateuch. Beliau berpendapat, ia mungkin ditulis oleh Esdras. Pada abad ke-16, Cardianl Bellarmine yang dianggap sebagai seorang tokoh katolik yang berwibawa mengutarakan pendapat, Esdras sudah menghimpun,menyusun semula,memperbetulkan bahagian- bahagian tertentu aserta menambah bahagian mana yang dirasa perlubagi melengkapkan Pentateuch.
Semua ini membuktikan, perubahan dan tokok tambah sebenarnya sudah berlaku pada Taurat. Lebih daripada itu, golongan Yahudi mempunyai satu lagi kita yang dianggap suci iaitu Talmud. Pendeta-pendeta Yahudi berpendapat, nabi Musa tidak hanya menerima kitab bertulis daripad Allah.
Beliau juga menerima wahyu berbentuk lisan yang tidak bertulis. Pada abad ke dua selepas Nabi Isa seorang pendeta Yahudi bernama Yehudah Hanasi berasa perlu menulis dan membukukanToral Shebal Peh atau Taurat Lisan
Bahan - Bahan ini disunting dan hasilnya sebuah kitab yang disebut sebagai Mishna. Pendeta -pendeta ketiak itu berpendapat ia tidak mencukupi dan berbincang di antara mereka. Mereka terbahagi kepada dua kelompok, iaitu Babylon dan Jurusalem. Hasil perbincangan di Babylon ia menghaslkan Talmud Bavli. Dan yang di Jurusalem menghasilkan Yerushalmi. Tokoh tokoh Yahudi Umumnya menganggap Kitab Talmud leih pening daripada Taurat.
Dalam talmud terdapat satu ayat yang ingin disembunyikan oleh Tokoh- tokoh Yahudi (Minor TRactates,Soferim 15,rule 10)Maksudnya "Semua mereka yang terbaik daripada kalangan bukan Yahudi sepatutnya dibunuh."
Ayat ini sebenarnya terdapat dalam talmud Babylon dan ia dinukilkan dalam Jewish Encyclopedia terbitan Funk dan Wagnalls pada 1907. Selain daripada itu , ia menekankan apabila seseorang bukan Yahudi memukul Yahudi , dia sepatutnya dibunuh.
sumber Minda MUslim Super , Dr Danial Zainal Abidin.

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...