Pages

Jumaat, 24 Oktober 2008

Muhammad di Dalam Kitab Veda dan Purana

Veda dan Purana adalah kitab -kitab suci agama Hindu dan kedua-duanya idak disebutkan Allah sebagai kitab yang diturunkan dari langit. Prof Dr. Jamal BAdawi berpendapat, walaupun tidak ada nas-nas yang menunjukkan pengasas-pengasas datang daripada Allah, namun kita tidak boleh menolak kemungkinan ia datang daripada Allah, berdasarkan nas-nas umum yang terdapat dalam Quran.Sesungguhnya tidak kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai khabar gembira dan sebagai suatu peringatan,dan tidak ada satu umatpun melainkan ada padanya seorang pemberi peringatan.
Dr. Ved Prakash Upadddhayaya seorang pakar bahasa Sanskrit ,Muhammmad disebut dengan empat nama
1. Narashangsa-yang terpuji
2. Antim Rishi Utusan terakhir
3. Kalki Avatar utusan terakhir zaman
4. Mamaha dan Ahamiddhi
Contoh lain ialah
dalam Atharva-Veda
Dia menggunakan unta sebagai kenderaanya
dia mempunyai 12 orang isteri
Tuhan memilliakannya dengan 10 kalungan leher
dia menerima anugerah 10000 ekor lembbu

Unta nabi bernama Adhba
12 orang Isteri
1 khadijah
2.saudah
3. Aishah
4. Hafsah
5. Zainab
6.Juwairiyah
7. Zainab
8.Ummi Salamah
9.Ummu Habibah
10. Maimunah
11. Safiyah
12. Mariah


10 orang sahabat nabi yang dijamin masuk syurga

10000 sahabat nabi yang berjaya menguasai kota MEkah pada 8 H

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...