Pages

Rabu, 29 Oktober 2008

Nama Muhammad dalam kitab Agama Buddha

Dalam agama Buddha, perkataan Buddha bermaksud sage yang dapat diertikan sebagai 'seorang yang amat bijaksana' atau'dia yang dapat pertunjuk'. kadangkala istilah ini digunakan dengan maksud nabi.
Gautama Buddha, Pengasas agama Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang Antim Buddha pada akhir zaman. Antim bermaksud yang terakhir, lntas Antim Buddha bermaksud nabi yang terakhir.
Di saat kematian Gautama Buddha, beliau memberitahu kepada pengikut setianya yang bernama Ananda,yang bermaksud
"Wahai Nanda,aku bukannya Buddha yang pertama dan bukan Buddha yang terakhir. Suatu hari nanti lahir seorang Buddha di dubia yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Dia seorang yang suci lagi teguh beragama. Dia memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Dia memimpindan pembimbing bagi semua manusia. Dia mengajar kebenaran sebagaimana aku mengajar kebenara. dia memberikan kepada dunia ini satu cara hidup yang suci dan lengkap. Wahai Nanda, namanya adalah MAITREYA.
(sumber Daripada Gospel of Buddha oleh Carus hal. 217)
Muhammad in the Vedas and Puranas, Dr. Ved Prakash,A.S.Nordeen,K.L,1988
berlandaskan perkataan Buddha ini dapatlah diertikan
-beliau adalah seorang manusia
beliau adalah seorang yang berperibadi amat mulia
beliau datang sebagai pemimpin bagi manusia
beliau juga seorang pembimbing yang mengajar kebenaran kepada semua
beliau diutus kepada semua kelompok mnusia dan tiak hanya kepada kelompok tertentu
ajaran yang dibawanya adalah satu ajaran yang lengkap
Beliau adalah Maitreya

dalam majalah The Leader erisi 16 Oktober 1930, Disebutkan nama Matreya adalah Merciful ataupun Pembawa Rahmat.The leader keluaran 16 oktober1930halaman 7 kolum 3
Perkara yang sama juga disebutkan dalam Warren dalam Mohammada in The Buddish Scripture.op. Cit Muhammad inthe Vedas in Puranas hal. 39

sumber MINDA MUSLIM SUPER dr. Danial Zainal Abidin

Related topics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...